Resultaten aanvullend bouwhistorisch onderzoek

GORINCHEM – De Gemeente Gorinchem ontving eind oktober de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek over het inpassen van archeologische vondsten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de locatie Buiten de Waterpoort.

De beleidsafdeling beoordeelt deze onderzoeksresultaten nu. Het college van burgemeester & wethouders neemt daar vervolgens een besluit over en licht de gemeenteraad hierover in. Dan worden de onderzoeksresultaten ook openbaar. Naar verwachting is dit eind november of begin december 2017.

Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is ook een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek staan op www.archeologiegorinchem.com. Deze resultaten en het haalbaarheidsonderzoek zijn samen de basis voor het besluit van het college.