Gemeente past uitrit aan bij garage Kweeklust

GORINCHEM – Gemeente Gorinchem past de uitrit aan bij garage Kweeklust. Dit naar aanleiding van een discussie op Facebook afgelopen zomer.

Er blijkt onder weggebruikers geen eenduidig beeld te zijn van de voorrangssituatie bij de uitrit van de garage. De werkzaamheden starten woensdag 15 november en duren tot en met vrijdag 17 november. Uit een discussie op Facebook afgelopen zomer bleek dat weggebruikers van mening verschillen over de geldende voorrangsregels op de kruising. De gemeente heeft de inrichting van de kruising bekeken en besloten om de situatie aan te passen. Er wordt een zogenaamde uitritconstructie aangebracht. Met als effect dat de weg naar de garage duidelijk herkenbaar is als uitrit.

De gemeente gaat ervan uit dat deze aanpassing ertoe leidt dat er meer overeenstemming tussen weggebruikers is over de voorrangsregels op de kruising. En dat is goed voor de verkeersveiligheid. De parkeergarage blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar en in gebruik. Voetgangers zullen enige hinder kunnen ondervinden, maar krijgen er een op hoogte doorlopend trottoir bij.