CDA en AltenaLokaal willen de veren behouden

REGIO – Het is AltenaLokaal en CDA Werkendam veel waard om de verschillende veerverbindingen die varen vanaf Werkendams grondgebied in stand te houden.

Wim de Graaf en Otto van Breugel willen samen met de andere politieke partijen dit met een raadsbreed voorstel bekrachtigen. Sinds het wegvallen van de opstartsubsidie van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn er zorgen over het voortbestaan van de veren die na de start slechts 174.000 passagiers halen tegen de verwachte 390.000. De gemeenten Hardinxveld, Gorinchem en gemeente Werkendam moeten dit tekort gezamenlijk opbrengen. Inmiddels heeft op initiatief van gemeente Gorinchem een onderzoek plaatsgevonden om vanaf 2019 jaarlijks een schip te vervangen voor een elektrisch schip. Hierdoor nemen de kosten voor brandstof en onderhoud af.

Om het ontstane tekort te dekken moeten de 3 gemeenten een extra eenmalige bijdrage doen. Voor de gemeente Werkendam is dit € 75.000 in 2018 en € 13.000 in 2019 naast de jaarlijkse kosten van € 122.500. AltenaLokaal en het CDA Werkendam zijn bereid hier de schouders onder te zetten. Volgens AltenaLokaal raadslid Wim de Graaf moeten we wel eerlijk zijn: deze veerverbindingen zullen nooit kostendekkend zijn en er zal dus altijd geld bij moeten. Lange tijd bleef het vanuit de bevolking stil over de geruchten om lijnen uit de vaart te nemen. De laatste weken is een handtekeningenactie opgestart en deze werd massaal ondertekend. Ook op sociale media werd de gemeenteraad van Werkendam opgeroepen de drie lijnen van de veren in stand te houden.