Subsidie waterbesparende maatregelen voor agrariër

REGIO – Agrarische bedrijven in het Rivierengebied die maatregelen willen treffen voor waterbesparing kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij Waterschap Rivierenland.

De nieuwe stimuleringsregeling is opgezet door Waterschap Rivierenland, ZLTO en het Deltafonds en richt zich in eerste instantie op agrarische bedrijven in het Land van Maas en Waal, Rijk van Nijmegen, de Bommelerwaard en Alm en Biesbosch. De aanleiding hiervoor is de klimaatverandering die ook gevolgen heeft voor het Rivierengebied. De extremen in neerslag, hitte en droogte nemen toe. Door te investeren in waterbesparende maatregelen maakt de agrariër zijn bedrijf toekomstbestendiger.

Door subsidie aan te vragen bij Waterschap Rivierenland kan de agrariër financiële ondersteuning krijgen voor het nemen van innovatieve waterbesparende maatregelen. Denk aan wateropslag, druppelirrigatie of systemen voor precisie landbouw. De stimuleringsregeling loopt tot eind 2021, of eerder als het budget is uitgeput. Agrariërs kunnen op de website van Waterschap Rivierenland nagaan om welke waterbesparende maatregelen het gaat. Er zal op basis van een aanvraag beoordeeld worden of het bedrijf in aanmerking komt voor subsidie.