Lokale partijen omgevormd tot AltenaLokaal

ALTENA – Vanaf 1 november is de fusie van 3 lokale partijen in het land van Heusden en Altena een feit.

Lokaalbelang Werkendam, Gemeentebelangen Woudrichem en Ideaalburg uit Aalburg gaan, in aanloop naar de gemeentelijke fusie tot de gemeente Altena, samen verder onder de naam AltenaLokaal. Philip den Haan (Lokaalbelang), Rene Hoegee (Gemeentebelangen) en Shah Sheikkariem (Ideaalburg) zijn de vooruitgeschoven posten op gebied van communicatie en beleid. Hetty Schelle (Lokaalbelang) ondersteunt de drie fracties vanuit het fractiesecretariaat.

“De fusie is op een natuurlijke manier tot stand gekomen. Tijdens de gezamenlijke vergaderingen van de raden van de drie huidige gemeenten werd al snel duidelijk dat we in gezamenlijkheid meer voor elkaar kregen dan als afzonderlijke partijen. Je komt dan al gauw tot de conclusie dat het beter is te fuseren,” aldus Philip den Haan. Rene Hoegee vult aan: “Met de fusie van de lokale partijen wordt ook geborgd dat er in de nieuwe gemeente Altena een sterke lokale partij, met vertegenwoordiging in het hele gebied, actief zal zijn.”

AltenaLokaal zal in voorbereiding naar de nieuwe gemeente goed vertegenwoordigd zijn in de diverse werkgroepen die actief zijn om de gemeentelijke fusie voor bereiden. De twitter en facebook accounts van AltenaLokaal zijn al actief en binnenkort zal ook de website het licht zien. Inwoners die meer willen weten of lid willen worden kunnen een mail sturen naar info@altenalokaal.nl.