Progressief Altena is voor windmolens in Altena

ALTENA – Progressief Altena is van mening dat er een stevig lokaal energiebeleid nodig is om de noodzakelijke energie transitie zo snel mogelijk te realiseren.

Om de lokale ambities waar te kunnen maken pleiten zij voor een sterk gemeentelijk energiebedrijf. De krachten van overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen dan efficiënter worden benut. Ook de relevante icoonprojecten kunnen daarbij een belangrijke inbreng hebben. Er zijn veel mogelijkheden om duurzame energie op te wekken, maar ook in het rapport Energiestrategie voor de regio West Brabant: ONS2050 wordt geconcludeerd dat de doelstellingen zonder windenergie niet gehaald kunnen worden.

Ook voor Altena worden dus zoekgebieden ingetekend voor mogelijke windturbines. Voor Progressief Altena zijn al die mogelijkheden bespreekbaar. Op veel plaatsen worden windmolens inmiddels vervangen door een nieuwe generatie, al dan niet op dezelfde locatie. PA concludeert dus dat men in Altena toe is aan een inhaalslag en er zullen knopen moeten worden doorgehakt. Progressief Altena is daarom voor de realisatie van windmolens in het land van Heusden en Altena.