Burenoverlast? Buurtbemiddeling Gorinchem helpt

GORINCHEM – Woensdag 25 oktober is in de gemeente Gorinchem het project Buurtbemiddeling gestart.

Buurtbemiddeling helpt u om een burenruzie vroegtijdig op te lossen. Het is uiteindelijk de bedoeling om buren (weer) met elkaar in gesprek te brengen en het onderlinge contact te herstellen. De bemiddelaars zijn van geen enkele partij, ze zijn neutraal en onafhankelijk. De gesprekken zijn vertrouwelijk en de hulp van buurtbemiddeling is gratis. De bemiddelaars spreken eerst beide partijen apart. Ze luisteren bij u thuis uitgebreid naar uw verhaal en gaan ook bij uw buren op bezoek om de andere kant van het verhaal te horen. Vervolgens vindt er een bemiddelingsgesprek plaats, waarin de bemiddelaars samen met beide buren aan tafel zitten. Tijdens dit gesprek zoeken de bemiddelaars samen met u en uw buren naar oplossingen waardoor u weer op een betere manier met elkaar om kunt gaan. Ze helpen buurtgenoten afspraken te maken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Het bemiddelingsgesprek vindt altijd plaats op een neutrale locatie binnen de gemeente. Dus niet bij u of uw buren thuis.

U kunt vanaf nu de hulp van Buurtbemiddeling inschakelen. Hebt u interesse of wilt u eens overleggen wat u met uw burenprobleem kunt doen? Neem dan contact op met Ingrid van Oostwaard, Coordinator Buurtbemiddeling Gorinchem, buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl of 0345-515227.