Waterschap Rivierenland geeft dijkgronden uit

REGIO – Waterschap Rivierenland geeft voor 2018 ruim 305 hectare dijkhellingen uit in het Rivierengebied. Het gaat om in totaal 30 dijktrajecten.

De percelen worden op 13 en 20 november 2017 uitgegeven. Inschrijving kan dit jaar alleen digitaal. De gronden zijn te gebruiken voor het winnen van gras (twee keer maaien en afvoeren). Op vier trajecten wordt een pilot uitgevoerd om naast een stevige grasmat een kruidenrijke grasmat in stand te houden of verder te ontwikkelen. De uitgifte gebeurt door middel van een overeenkomst voor 1, 2 of 3 jaar. De voor Waterschap Rivierenland economisch meest gunstige inschrijver krijgt het traject toegewezen. Bij gelijke inschrijving gaan belastingplichtigen aan Waterschap Rivierenland voor. Bij meerdere geschikte en gelijkwaardige kandidaten zal de gunning via loting plaatsvinden.

Nieuw dit jaar is dat inschrijven alleen digitaal gebeurt. Op dinsdag 31 oktober houdt het waterschap een inloopavond, van 19.30 tot 21.00 uur op het hoofdkantoor aan de Blomboogerd 1 in Tiel. Meer informatie is te vinden op www.waterschaprivierenland.nl.