Start HartveiligWonen Gorinchem

GORINCHEM – De gemeente Gorinchem start met het opbouwen van het netwerk HartveiligWonen. Dit netwerk biedt eerste hulp in geval van een hartstilstand.

Het bestaat uit goed opgeleide vrijwilligers en voldoende beschikbare Automatische Externe Defibrillators (AED’s). Op 30 oktober 2017 om 19.00 uur vindt in het Stadhuis een informatiebijeenkomst plaats over Hart veiligWonen. Iedereen is van harte welkom.

Wanneer de meldkamer van 112 een vermoeden van een hartstilstand heeft, alarmeert de meldkamer de ambulance. Tegelijkertijd krijgen vrijwilligers die binnen een straal van 1.000 meter rondom het slachtoffer wonen en/of werken een bericht via de telefoon. Gealarmeerde vrijwilligers moeten reageren op de oproep. Zo houdt HartveiligWonen bij hoeveel vrijwilligers naar de calamiteit gaan. Om HartveiligWonen succesvol te laten zijn, zijn veel vrijwilligers en AED’s nodig. De gemeente is daarom op zoek naar mensen die een erkende reanimatie/AED-training hebben gevolgd of bereid zijn deze te volgen. Via www.hartveiligwonen.nl meldt u zichzelf als vrijwilliger of uw AED aan.

Jaarlijks krijgen 15.000 mensen in Nederland een hartstilstand. Hulpverlening in de eerste 6 minuten is van cruciaal belang om de kans op overleven te vergroten. Het lukt een ambulance niet altijd om binnen die tijd bij een slachtoffer te zijn. Mensen in de omgeving van het slachtoffer inzetten voor de eerste hulpverlening vergroot de kans om een hartstilstand te overleven.