Vrijwilligersprijs in de gemeente Woudrichem

WOUDRICHEM – Ieder jaar reikt de gemeente Woudrichem de Vrijwilligersprijs uit aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze vrijwillig verdienstelijk heeft gemaakt voor de Woudrichemse samenleving.

Daarbij gaat het nadrukkelijk om niet betaalde verrichte arbeid en of diensten. Uit het totaal aantal genomineerden kiest het college van burgemeester en wethouders een persoon of organisatie als winnaar uit. De uitreiking vindt plaats in het gemeentehuis tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 2018.

Wilt u een inwoner van Woudrichem of een Woudrichemse organisatie als kandidaat voordragen voor de Vrijwilligersprijs 2017? De sluitingsdatum voor aanmelding is 9 oktober 2017. Kandidaten kunnen schriftelijk worden aangemeld via:

gemeentehuis Woudrichem
t.a.v. Ina Schouten – van Tilborg
postbus 6
4285 ZG Woudrichem
of per e-mail: ischouten@woudrichem.nl.