De wegen worden weer geveegd

WERKENDAM – De aannemer veegt en borstelt de straten in de gemeente Werkendam vanaf maandag 25 september. Helpt u mee om uw auto ergens anders te parkeren als u de veegauto en borstelmachines bij u in de straat ziet?

De gemeente Werkendam ruimt het afval op openbare wegen en pleinen op. Voor het vegen en borstelen van de wegen heeft de gemeente een aannemer ingehuurd. Hij voert het werk volgens een vastgestelde planning uit. Hierin zijn zes veegbeurten opgenomen, waarvan twee gecombineerd met het borstelen van de onkruiden op wegen, voetpaden en parkeerplaatsen.

De nu uit te voeren ronde duurt ongeveer 6 tot 8 weken. Het is niet precies aan te geven wanneer de aannemer bij u in de straat zal zijn. Tijdens de werkzaamheden kunt u tijdelijk hinder ondervinden door de machines in de straat. Ook kan stof opdwarrelen bij droog weer. Sluit tijdelijk uw ramen. Is de openbare weg naar uw mening na deze veegronde ontoelaatbaar vervuild, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Werkendam.