Bewoners kunnen meepraten over verkeersveiligheid

GORINCHEM – Samen met bewoners, ouders en andere belanghebbenden gaat gemeente Gorinchem aan de slag om de verkeersveiligheid in de Vroedschapstraat, Gildenweg en Driemanschapslaan te verbeteren.

Daarmee wordt tegemoet gekomen aan signalen van wijkbewoners die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid in dit gebied. Het gaat onder meer om te hard rijden, verkeerd parkeren en fietsers en auto’s die te dicht op elkaar rijden. Om te inventariseren wat de grootste verkeersproblemen en ergernissen zijn, vindt op dinsdag 3 oktober van 19.30 tot 21.30 uur een eerste bijeenkomst plaats in het Gymnasium aan de Vroedschapstraat.

Later dit jaar volgt een enquete onder wijkbewoners. In december worden tijdens een tweede bijeenkomst de resultaten besproken en zoeken gemeente en bewoners samen naar mogelijke oplossingen. In 2018 wordt vervolgens gericht aan de slag gegaan met het verbeteren van de verkeersveiligheid. Inwoners van de Gildenwijk ontvangen in de week van 18 september een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Ook scholen en andere wijkpartners zal worden gevraagd om mee te praten en mee te denken.