Nieuw Speelruimteplan voor Gorinchem

GORINCHEM – Fitte jeugd, vitale volwassenen en actieve senioren. Met het nieuwe speelruimteplan wordt het voor iedereen mogelijk op een aantrekkelijke manier in de buitenruimte te bewegen en elkaar te ontmoeten.

Er komt een passend aanbod van spel-, sport- en ontmoetingsplekken voor jong en oud. Alle buurten doen zoveel mogelijk mee met de inrichting van deze plekken. Op donderdag 7 september stelde de gemeenteraad van Gorinchem een nieuw Speelruimteplan vast. Uit een onderzoek onder Gorcumse kinderen en jongeren blijkt dat de huidige speelplekken niet uitdagend genoeg zijn. De jongeren geven aan dat ze gevarieerde sportgelegenheden missen. Het plan voorziet erin dat er in alle buurten kleinere plekken zijn waar buurtbewoners gezellig met elkaar buiten kunnen zitten en de jongste kinderen onder toezicht kunnen spelen. Voor de kinderen die wat ouder zijn, is er een spannende en uitdagende speel- en sportplek op maar een paar minuutjes van huis. Deze plekken zijn voorzien van bankjes, zodat hier iedereen, ook de ouderen, elkaar kan ontmoeten. Iedere buurt heeft, als er genoeg ruimte is, een struinplek voor natuurlijk en avontuurlijk spelen. Jongeren hebben plekken waar ze elkaar kunnen ontmoeten en kunnen bewegen.

De speelplekken worden gerealiseerd in een tijdsbestek van tien jaar (start 2018). In een gedetailleerd plan van aanpak wordt aangegeven welke buurt als eerste aan de beurt is. Uitgangspunt is dat bewoners rondom de nieuw aan te leggen of aan te passen speelplek vanaf de start betrokken worden. Voor de aanleg van centrale speelplekken geldt dat de gemeente de regie houdt, maar waar mogelijk trekt ze hierbij op met omwonenden.