Onderzoek naar fietsverkeersdrukte op Geldersepad

GORINCHEM – CROW-Fietsberaad, een landelijk kenniscentrum voor fietsbeleid, laat de komende weken onderzoek doen naar de drukte op een aantal fietspaden in Nederland. Een van de locaties die daarbij wordt onderzocht is het Geldersepad in Gorinchem.

Als u daar fietst, treft u de komende tijd tel-apparatuur en mogelijk een videocamera aan. Ook kunt u worden aangesproken om mee te doen aan een korte enquete. De gemeente stelt het op prijs als u de moeite neemt om de enqueteurs te woord te staan en het onderzoeksbureau wilt helpen bij het verzamelen van relevante onderzoeksgegevens. Daarmee levert u een bijdrage aan het verbeteren van het fietsklimaat in Nederland, maar ook zeker in Gorinchem.

Het fietsgebruik in Nederland stijgt de laatste jaren behoorlijk. Daarmee neemt ook de drukte op fietspaden toe. Steeds vaker ook maken nieuwe soorten weggebruikers van het fietspad gebruik, zoals wielrenners, bakfietsen, elektrische fietsen, et cetera. Meer inzicht hierin is nodig om het fietsklimaat in Nederland minimaal op peil te houden en mogelijk zelfs verder te verbeteren. Gemeente Gorinchem wil graag bijdragen aan kennisontwikkeling op dit gebied.