Snoei uw overhangend groen op uw terrein

WERKENDAM – Langs openbare wegen en voetpaden in de gemeente Werkendam staat veel groen. De gemeente onderhoudt het openbare groen. Er staat ook veel groen op particulier terrein. Hiervoor is de eigenaar zelf verantwoordelijk.

Omdat dit groen hinder, overlast of onveilige situaties kan opleveren, waardeert de gemeente Werkendam het erg als u bomen en struiken op uw perceel zelf snoeit. Daarmee voorkomt u dat het over de wegen en sloten hangt. Voorkom dat stoepen ontoegankelijk worden voor kinderwagens, rolstoelen en rollators. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als overhangende takken en struiken het vrije uitzicht belemmeren. Overhangende beplanting vanuit uw eigen tuin kunt u zelf snoeien.

De komende tijd en tijdens uitvoering van de reguliere werkzaamheden controleert de gemeente op overhangend groen. Als men vaststelt dat bomen of struiken over de erfafscheiding hangen, wordt er een brief bij u in de bus gedaan. Hierin wordt u gevraagd de beplanting te snoeien. Vindt u dat de gemeente Werkendam het openbaar groen op sommige plekken niet voldoende heeft gesnoeid? Maak hier dan een melding van.