Geef uw 'Altena' activiteiten door aan de gemeente

ALTENA – Zoals bekend gaan de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem per 1 januari 2019 fuseren en de nieuwe gemeente Altena vormen.

Ter gelegenheid hiervan zijn er onder inwoners en verenigingen al een aantal initiatieven ontstaan ter introductie van de nieuwe gemeente. Voorbeelden daarvan zijn het organiseren van een (cultureel of sport) evenement, het componeren van een Altena-lied, het uitgeven van een (foto)boek, het ontwikkelen van een Altena-spel, enzovoort. De 3 gemeenten zijn verheugd dat dergelijke initiatieven uit de samenleving ontstaan. Verschillende initiatiefnemers hebben de gemeenten benaderd met de vraag welke rol zij bij de uitwerking/aanpak willen vervullen.

Alvorens te bepalen wat de rol van alle partijen bij deze activiteiten kan zijn, lijkt het de gemeenten zinvol om eerst in beeld te krijgen welke initiatieven/ideeën er daadwerkelijk leven in de samenleving en daarna met alle betrokkenen in overleg te treden. Op die manier komt er in beeld welke plannen er zijn, waar samengewerkt kan worden of er geen dubbele activiteiten bij zitten en hoe een en ander verder georganiseerd kan worden. Het gaat daarbij dus nadrukkelijk om ‘Altena-brede’ activiteiten die verband houden met de fusie. Om deze reden wordt dan ook een oproep aan de inwoners van Altena gedaan die plannen hebben om iets te doen voor de samenleving van de drie gemeenten, verband houdende met de fusie dit door te geven. Dat kan in eerste instantie door het sturen van een email aan cultuur@altena2019.nl, met daarin de gegevens van de initiatiefnemers en een korte omschrijving van het plan. De ideeën kunnen tot 1 oktober aangemeld worden.