Gezamenlijke controle in De Biesbosch

BIESBOSCH – Zaterdag 5 augustus werd in Nationaal Park De Biesbosch een gezamenlijke handhavingsdag georganiseerd door Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer.

In het recreatie- en natuurgebied, dat op de grens van Zuid-Holland en Noord-Brabant ligt, werden in totaal 20 bekeuringen en 37 officiële waarschuwingen uitgedeeld. Ruim 30 handhavers hebben zowel op het land als op het water integrale controles uitgevoerd. De aandacht richtte zich vooral op de naleving van de 10 parkregels. Dit zijn (vaar)snelheid, afval, verstoring, geluid, visserij, veiligheid, vuur, vernieling, honden en toegangsbepalingen. Naast het geven van voorlichting over de regelgeving, de recreatiemogelijkheden en de natuurkwaliteit hebben de handhavers aan een kleine groep overtreders een bekeuring uitgedeeld.

De deelnemende gebiedspartners waren vertegenwoordigers van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Staatsbosbeheer, Nationale Politie, Rijkswaterstaat, Sportvisserij Nederland, Gemeente Drimmelen, Gemeente Dordrecht en de Omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid en Brabant Noord. Deze gezamenlijke handhavingsdag mag succesvol genoemd worden en zal daarom naast de reguliere controles van deelnemende partijen ook zeker een vervolg krijgen.