Vernielingen in de Hollandse Biesbosch

DORDRECHT – Sinds enkele weken worden voorzieningen in natuur- en recreatiegebied de Hollandse Biesbosch regelmatig opzettelijk vernield door vandalen. De vernielingen vinden vooral in de avonduren plaats.

Het zomerseizoen is in volle gang. Honderden recreanten bezoeken dagelijks het gebied voor een wandeling, een fiets- of vaartochtje, een bezoek aan het Biesboschcentrum, een duik in de zwemvijver of gewoon om lekker te relaxen. Om bezoekers te laten genieten van de Biesbosch, wordt veel aandacht besteed aan het op orde houden van recreatievoorzieningen. De laatste weken worden de beheerders van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch bovenmatig geconfronteerd met vernielingen. Zo zijn er meerdere bankjes moedwillig vernield, is de kijkruit van de kunstburcht in het BeverBos kapot geslagen en is het zonnepaneel van de Ecolodge eraf gesloopt. Daarnaast wordt in het gebied regelmatig afval en grof vuil gedumpt, waaronder afgedankte meubels.

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch kondigt verscherpt toezicht aan. In de avonduren zullen Parkwachters en BOA’s extra controleren en handhaven. Wie vernielingen aanricht of illegaal vuil stort in het natuur- en recreatiegebied riskeert een proces-verbaal en een fikse boete.