Resultaten enquete 'Het Eind' bekend

GORINCHEM – Een ruime meerderheid van de mensen, die de enquete over de herinrichting van Het Eind heeft ingevuld, is positief over het principe van ‘shared space’.

Daarin is de auto te gast en de openbare ruimte primair het domein van fietsers en voetgangers. Dit is één van de uitkomsten van het participatietraject dat rondom de mogelijke inrichting van het Eind, Tolsteeg en Kriekenmarkt heeft plaatsgevonden. Op basis van alle verkregen reacties zal het ontwerp nu worden verfijnd en nader uitgewerkt. Bij de herinrichting van Het Eind heeft participatie in twee ronden plaatsgevonden. In eerste instantie konden omwonenden en belangstellingen aangeven wat hun wensen waren met betrekking tot de herinrichting van het Eind. Deze resultaten zijn verwerkt in een eerste mogelijk ontwerp. In een tweede ronde kon op dit voorstel worden gereageerd. In totaal hebben ongeveer 250 mensen dit tussen 10 april en 7 mei via een online vragenlijst gedaan.

Op 21 september worden de resultaten van het onderzoek toegelicht aan de gemeenteraad tijdens een I&O bijeenkomst. Dan doet het college tevens een of meer voorstellen aan de raad hoe met de herinrichting van het Eind verder wordt gegaan. Vervolgens zal de raad op 16 november een besluit nemen.