Werkzaamheden Gorinchem Oost aansluiting A15

GORINCHEM – In opdracht van de gemeente wordt de komende tijd in Gorinchem Oost een reeks ingrijpende infrawerkzaamheden en verkeersmaatregelen uitgevoerd.

Doel is om de verkeersafwikkeling van en naar de A15 te verbeteren en de verkeersdoorstroming in oost te bevorderen. Als eerste worden vanaf begin juli de Newtonweg en de fietspaden aangepakt. Deze zullen aan het eind van de zomer gereed zijn. Gorinchem kent drie aansluitingen op de omliggende rijkswegen. De aansluiting Gorinchem Oost op de A15 is daarvan de belangrijkste. Deze aansluiting komt uit op de Spijksesteeg. Dit is een ontsluitingsweg voor gemeente Gorinchem, gemeente Lingewaal en de dorpskernen achter Gorinchem zoals Dalem en Vuren. Door de bedrijvigheid in onder andere Gorinchem Oost en de bouw van nieuwe woningen op Hoogdalem, is de verkeerafwikkeling van en naar de A15 onder druk komen te staan.

Tevens komen er drie nieuwe verkeersregelinstallaties (VRI’s) komen zodat het verkeer snel en veilig kan worden afgewikkeld. De huidige VRI’s zijn verouderd en werken onvoldoende samen om de verkeersstromen goed te kunnen verwerken. Daarnaast vallen ze met regelmaat uit. Om omwonenden, ondernemers en weggebruikers op de hoogte houden van de actuele werkzaamheden en de gevolgen ervan heeft de gemeente een aparte Facebookpagina aangemaakt: ‘Aansluiting A15 Gorinchem Oost’.