Groen licht voor haalbaarheidsonderzoek

GORINCHEM – De vergunninghouder van het hotel Buiten de Waterpoort in Gorinchem heeft een voorstel gedaan om de archeologische vondsten in te passen in het te bouwen hotel.

Dit voorstel dient eerst onderzocht te worden op haalbaarheid, waarvoor vergunninghouder goedkeuring van het college wenste. Het college heeft zich, na consultatie van de gemeenteraad over het betreffende voorstel, positief uitgesproken. De vergunninghouder heeft hiermee groen licht van het college om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, bij gebleken haalbaarheid mag hij zijn voorstel uitvoeren.

Het voorstel van de vergunninghouder volgde nadat het evaluatierapport van het archeologisch onderzoek bekend werd, een onderzoek dat in het kader van de vergunningsprocedure voor de bouw van een hotel Buiten de Waterpoort verplicht was. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat, op basis van fysieke en inhoudelijke criteria, sprake is van een behoudenswaardige archeologische vindplaats.