Wijkplein bij OBS Tweemaster feestelijk geopend

GORINCHEM – Wethouder Eva Dansen heeft woensdagochtend 28 juni het nieuwe wijkplein bij OBS Tweemaster in Gorinchem officieel geopend. Het plein werd meteen goed in gebruik genomen door de leerlingen van OBS Tweemaster tijdens hun sportdag.

Het wijkplein bestaat uit het voormalige schoolplein van OBS Tweemaster en het naastgelegen openbare speelterrein. De samenvoeging en herinrichting zijn tot stand gekomen op initiatief van leerlingen, ouders en teamleden van OBS Tweemaster. Het plan voor het wijkplein laat zien hoe een burgerinitiatief concreet tot verandering kan leiden. Het sluit aan bij de wens van de gemeente dat burgers initiatief tonen en verantwoordelijkheid nemen voor hun woon- en leefomgeving.

Het wijkplein is openbaar toegankelijk en kan door alle inwoners van de stad gebruikt worden voor sport, spel en ontmoeting. Door de omvorming tot een wijkplein is het stenige karakter van het schoolplein verdwenen, zijn er meer speelaanleidingen, is er voldoende ruimte voor sport en spel, verdwijnen de hekken en komt er meer groen in de wijk. Het initiatief is gefinancierd door Stichting OVO, leerlingen en ouders van OBS Tweemaster, Stichting FOWW en de gemeente.