Evaluatie Laagvlieggebied Maas-Waal Area

REGIO – Op 27 juni 2017 heeft de Klankbordgroep Laagvlieggebied Maas-Waal Area gesproken met een afvaardiging van het Ministerie van Defensie over de evaluatie van het Laagvlieggebied Maas-Waal Area.

Eind 2017 zal de Minister van Defensie het definitieve evaluatierapport aan de Tweede Kamer aanbieden, zo is in het overleg afgesproken. In de evaluatie wordt het belang onderstreept van de oefenmogelijkheden voor laagvliegende helikopters in dit gebied. Daarnaast wordt in het evaluatierapport voorgesteld het Laagvlieggebied uit te breiden.
Uitbreiding van het Laagvlieggebied is zowel in belang van Defensie als van de inwoners van Laagvlieggebied Maas-Waal Area, zo stellen Defensie en Klankbordgroep.

De Klankbordgroep heeft Defensie tevens een aantal aanbevelingen meegegeven. De aanbevelingen richten zich op het beperken van de overlast die ervaren wordt in het Laagvlieggebied. Te denken valt onder andere aan het gebruik van simulatoren en het beter monitoren van meldingen in relatie tot vliegbewegingen. Voordat het rapport aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, wordt het in oktober 2017 eerst nog besproken in de Klankbordgroep.