Gorcumse bedrijven en gemeente op handelsmissie

GORINCHEM – Een aantal Gorcumse bedrijven gaat samen met de gemeente Gorinchem op handelsmissie naar Zuid-Korea. De gemeente Gorinchem treedt op als organisator van de handelsmissie vanwege de historische relatie en de bestuurlijke contacten.

De handelsmissie wordt ondersteund door de rijksoverheid en diverse instanties. Ook de Nederlandse ambassade in Zuid-Korea en de Koreaanse ambassade in Nederland bieden ondersteuning. Daarnaast is voormalig Minister President Balkenende bereid de Gorcumse economische en toeristische belangen tijdens deze Gorcumse handelsmissie te ondersteunen.

De rol van burgemeester Govert Veldhuijzen is voor de handelsmissie zeer belangrijk. Vanuit Koreaans cultureel perspectief is de Gorcumse burgemeester het boegbeeld bij uitstek vanwege de historische relatie met Hendrick Hamel. Damen Shipyards, Van Oord, Innovation Quarter en KLM hebben hun deelname aan de handelsmissie bevestigd. Tijdens de handelsmissie zijn er verschillende bijeenkomsten met Koreaanse vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en met gemeentebestuurders, onder wie de burgemeester van Seoul.