Beantwoording schriftelijke vragen drugs-dumpingen

ALTENA – Onlangs heeft fractievoorzitter Gerard Paans van CDA Werkendam schriftelijke vragen gesteld over drugs dumpingen in de gemeente Werkendam.

Het CDA is blij met de integrale aanpak drugsbeleid/afval, maar teleurgesteld in registratie van dumpingen van drugsafval. Door het ontbreken van een registratiesysteem is er geen beeld van het aantal drugsdumpingen en de kosten daarvan. Uit de verstrekte gegevens blijkt wel wat de ruiming van de laatste dumping heeft gekost, naast verwerken van afval en huren van een kraan zijn er ook nog veel ambtelijke uren gemaakt. Het CDA schat dit op minstens 1000 euro bij elkaar, gemeenschapsgeld wel te verstaan.

Omdat niet duidelijk is hoeveel dumpingen er hebben plaatsgevonden kan men alleen maar gissen naar de kosten, maar dat zullen vele duizenden euro’s zijn. CDA is blij met de integrale aanpak die aanstaande is. Bewustwording moet er niet alleen zijn bij de ambtelijke organisaties maar ook bij de inwoners.