Gemeenteraad stemt in met IHP Gorinchem-Oost

GORINCHEM – De gemeenteraad heeft ingestemd met het Integraal Huisvestingplan (IHP) Gorinchem Oost.

Het plan, dat de schoolbesturen van OVO, Logos en Jenaplan gezamenlijk hebben opgesteld voor de toekomstige huisvesting voor primair onderwijs in dit deel van de stad, is in lijn met de gemeentelijke uitgangspunten en voorziet onder meer in een uitbreiding van de Jenaplan school op de huidige locatie en nieuwbouw in Hoog Dalem. In de nieuwbouw kunnen Logos en OVO beide 200 leerlingen onderwijs bieden.

Voor de gemeente waren en zijn belangrijke uitgangspunten dat het onderwijsaanbod in Gorinchem Oost goed verdeeld is, dat leegstand in de bestaande schoolgebouwen wordt beperkt en dat optimaal gebruik wordt gemaakt van schoolgebouwen, ook voor wijkfuncties en maatschappelijke doeleinden. De schoolbesturen van OVO, Logos en Jenaplan is gevraagd om met een gezamenlijk plan te komen dat recht doet aan deze uitgangspunten. Na bijna twee jaar zijn de drie besturen hierin geslaagd. In de gemeentelijke meerjarenbegroting is een budget van 7,1 miljoen euro opgenomen om het Integraal Huisvestingsplan Gorinchem-Oost mogelijk te maken.