Succesvolle samenwerking handhavingspartners

BIESBOSCH – Zaterdag 20 mei werd in het op de grens van Zuid-Holland en Noord-Brabant liggende Nationaal Park De Biesbosch een gezamenlijke handhavingsdag georganiseerd door Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer.

In totaal werden 13 bekeuringen en 23 officiële waarschuwingen uitgedeeld. Met verschillende vaartuigen, off-the-road motoren, politie ter paard en auto’s werd een integrale controle uitgevoerd in de 8.000 hectare grote Hollandse -, Dordtse – en Brabantse Biesbosch. De aandacht richtte zich vooral op de naleving van de 10 parkregels. Dit zijn vaarsnelheid, afval, verstoring, geluid, visserij, veiligheid, vuur, vernieling, honden en toegangsbepalingen. Zich niet houden aan de parkregels veroorzaakt irritaties en schade en vragen daarom om toezicht en handhaving.

Bezoekers kregen van de handhavers voorlichting over de regelgeving, de recreatiemogelijkheden en de natuurkwaliteit. Tijdens de dag werd aan een kleine groep een bekeuring uitgedeeld. Regelmatig is, in plaats van bekeuren, gekozen voor een officiële waarschuwing die ook geregistreerd werd in het gezamenlijke BOA-registratiesysteem. De deelnemende gebiedspartners waren vertegenwoordigers van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Staatsbosbeheer, Nationale Politie, Rijkswaterstaat, Sportvisserij Nederland, Gemeente Drimmelen, Gemeente Dordrecht en de Omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid en Brabant Noord.