Erfgoed Altena ondersteunt nominatie

WERKENDAM – Erfgoed Altena ondersteunt de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, als uitbreiding op het bestaande werelderfgoed de Stelling van Amsterdam, voor het verkrijgen van de werelderfgoed status in juni 2019.

Erfgoed Altena zet zich voor het behoud van het erfgoed in het Land van Heusden en Altena. Ze wakkert de interesse voor de historie van de streek aan door het organiseren van activiteiten zoals Open Monumentendag. Tevens zet ze in voor het beleefbaar maken van de historie. Erfgoed Altena houdt tevens bestuurders scherp inzake hun verantwoordelijk voor het monumentale erfgoed in de streek. De zogeheten Acte van Altena, in 2009 door de drie gemeenten ondertekend, wordt jaarlijks doorgegeven aan één van de drie gemeenten.

Sinds 2010 zet Erfgoed Altena zich tevens in voor het zichtbaar maken van de historie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie; in het bijzonder voor Fort Giessen in de periode van de Eerste Wereldoorlog. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een belangrijke getuigenis van de nauwe relatie die Nederland van oudsher heeft met het water. De toevoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan het reeds bestaande Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam, maakt het verhaal van de strategische inzet van water bij de verdediging van Nederland compleet.