Praktische fietsverkeersexamens voor leerlingen

GORINCHEM – Op woensdag 17 en maandag 29 mei vinden in Gorinchem weer de praktische fietsverkeersexamens plaats. Deze praktische examens zijn het vervolg op het landelijke, schriftelijke verkeersexamen voor leerlingen van groep 7 op 6 april.

Het praktisch verkeersexamen vormt een onderdeel van het verkeersprogramma ‘School op Seef’ zoals dat op de zes scholen wordt uitgevoerd. Het bezit van dit label geeft aan dat de scholen de verkeersveiligheid van haar leerlingen zeer serieus nemen en integraal aanpakken. De routes voeren door de school- en leefomgeving van de leerlingen. Zo krijgen ze te maken met verkeerssituaties die zij vrijwel dagelijks tegenkomen.

In Gorinchem Oost organiseren de Graaf Reinaldschool, de Merwedonk en de Regenboogschool op woensdagmorgen 17 mei voor het 12e jaar het praktisch Fietsverkeersexamen. In Gorinchem West hebben KBS Mariëngaarde, OBS Anne Frank en SBO Beatrix de Burcht de handen ineen geslagen en gezamenlijk een praktisch verkeersexamen georganiseerd. Op maandagmorgen 29 mei a.s. fietsen circa 150 leerlingen van deze drie scholen een route door Gorinchem waarbij op diverse punten hun vaardigheden door ouders worden beoordeeld.