Scouting Hank betrokken bij dodenherdenking

HANK – Scouting Hank is ook dit jaar weer betrokken geweest bij de dodenherdenking op 4 mei. In Hank heeft deze herdenking plaatsvinden bij het monument op het Warmondplein.

De scouts waren hierbij aanwezig en hebben de gemeente ondersteunt door een ere wacht te vormen en bloemen aan te reiken. Op veel plaatsen in Nederland zijn scouts betrokken bij de dodenherdenking op 4 mei. Zij spelen hierbij al jaren een ceremoniële rol. Deze rol past goed in de spelvisie van Scouting Nederland. Scouts voelen zich betrokken bij de maatschappij en leveren hun bijdrage aan de samenleving, onder andere door middel van het helpen bij maatschappelijke activiteiten. Zo ontwikkelen de scouts zich tot zelfstandige volwassenen.

Scouting Hank ondersteunde daarom ook dit jaar het Oranje Comité Hank bij het uitvoeren van de dodenherdenking. Zij hielpen de gemeente door een ere wacht te vormen en bloemen aan te reiken.