Nieuwbouw brandweerkazerne in Dussen

DUSSEN – Het College van B&W vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Dussen. Met het nu gevraagde voorbereidingskrediet van € 150.000,- kan gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden.

De kazerne is niet geïsoleerd en voldoet niet meer aan de geldende wet-en regelgeving op het gebied van arbogerelateerde zaken, veiligheid en de richtlijn ‘veilig en schoon’ werken. Ook is er onvoldoende parkeergelegenheid voor de vrijwilligers. De afschrijvingstermijn van 40 jaar is ruimschoots overschreden. Er moeten te veel bouwtechnische aanpassingen doorgevoerd worden waardoor renovatie niet rendabel is. Daarnaast worden enkele praktische problemen zoals het parkeerprobleem, niet opgelost met renovatie.

Het is de bedoeling dat de nieuwe brandweerkazerne op dezelfde locatie gebouwd wordt als de huidige kazerne. Met het voorbereidingskrediet kan een zorgvuldige voorbereiding plaatsvinden en kunnen alle bouwkundige en inkooptechnische stappen worden uitgewerkt. Er wordt uitgegaan van een doorlooptijd van 3 jaar. In het kader van de fusie moet voor deze nieuwbouw ook toestemming gevraagd worden aan de gemeenteraden in Aalburg, Woudrichem en de Provincie Noord-Brabant.