Woudrichem sluit de poorten op 25 april

WOUDRICHEM – De poorten van de vesting Woudrichem houden nog altijd één vijand buiten: hoog water in de rivier. Zoals in januari 2011 nog gebeurde. Waterschap Rivierenland oefent de sluiting van de poorten op dinsdag 25 april.

De Waterpoort en Loevesteinse Poort gaan die ochtend korte tijd dicht. De gemeente Woudrichem treft verkeersmaatregelen. De doorgang in de Waterpoort, net achter de historische Gevangenpoort, is gestremd van ongeveer 09.30 tot 10.30 uur. Dat is precies tussen de afvaarten van het veer op Gorinchem. Vanwege de vakantie worden weinig scholieren verwacht op het veer. De parkeerplaatsen op d’n Bol zijn enige tijd niet bereikbaar. De Loevesteinse Poort is gestremd van ongeveer 10.30 tot 12.00 uur. De vesting uit rijden kan dan alleen via de Koepoortstraat. Tijdens de oefening kijkt het waterschap of de afsluitbalken in orde zijn, hoe de samenwerking is met de gemeente en of de procedures goed verlopen.

Bij extreem hoogwater beschermt het waterschap de vesting Woudrichem en het achterliggende Land van Heusden en Altena tegen hoog water in de Merwede, Waal en Afgedamde Maas. Dat gebeurt door de sluiting van doorgangen in de stadswal, die tussen korenmolen Nooit Gedagt en de Groenendijk rondom de vesting onderdeel is van de rivierdijk. De laatste sluitingen bij hoog water waren in 1995, 2003 en 2011.