Prima jaar 2016 voor WAVA/!GO

REGIO – Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA/!GO heeft op 23 maart 2017 het jaarverslag 2016 goedgekeurd en vastgesteld. WAVA/!GO heeft het jaar 2016 afgesloten met betere cijfers dan begroot was.

In de begroting 2016 was een post opgenomen van de zes deelnemende gemeenten die gezamenlijk € 1.240.000 bijdragen aan de exploitatie van WAVA/!GO. Dankzij de goede resultaten van het bedrijf kan het algemeen bestuur besluiten om € 306.000 terug te geven aan de deelnemende gemeenten. De totale gemeentelijke bijdrage is daarmee lager dan ooit tevoren.

De omvang van de gemeentelijke bijdrage staat de komende jaren wel onder druk. De bezuinigingen die de gemeenten zijn opgelegd door het Rijk in relatie tot een minder grote uitstroom uit de WSW dan verwacht, leidt tot zorgen. Inmiddels hebben meer dan 250 wethouders hierover een signaal afgegeven aan Den Haag. Uit het jaarverslag komt naar voren dat 20% van de medewerkers een beschermde werkplaats heeft intern bij WAVA/!GO. Dat betekent dat maar liefst 80% van de medewerkers extern een werkplek heeft. Als gekeken wordt naar het totale aantal medewerkers blijkt dat 57% werk binnen de eigen gemeenten heeft. Ook heeft het bedrijf aan meer mensen werk geboden dan waar subsidie voor was.

In 2016 heeft het bedrijf een toekomstplan ‘Mensenwerk is de basis’ vastgesteld. Dit plan is door de Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem) goed ontvangen en vastgesteld en legt een stevige basis voor de komende jaren.