Kom naar het Ontmoetingscentrum in Wijkestein

WIJK EN AALBURG – Donderdag 20 april is er weer een bijeenkomst van het Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten.

Het Ontmoetingscentrum is een laagdrempelige gelegenheid om elkaar te ontmoeten en activiteiten te ondernemen. Ook naaste familieleden of andere geïnteresseerden zijn welkom. Voor mantelzorgers kan het fijn zijn met lotgenoten te praten, men maakt tenslotte hetzelfde proces door. Ook is er elke keer een deskundige aanwezig om gericht informatie aan te vragen of de eigen situatie te bespreken. Zonder aanmelding kan men binnenlopen en het is gratis.

Het Ontmoetingscentrum wordt georganiseerd door Zorgplein Maaswaarden, Thebe en Buurtzorg, gemeente Aalburg en de huisartsen in Aalburg en is iedere laatste donderdag van de maand geopend van 15.00 tot 17.00 uur bij Zorgplein Maaswaarden, Locatie Wijkestein, Azaleastraat 26, Wijk en Aalburg.