Schone Maas rondom Alm en Biesbosch

REGIO – Hoe minder zwerfafval langs de oevers, hoe schoner de rivier en uiteindelijk de zee blijven. De plastic soep in de oceaan begint met afval dat achterblijft in de uiterwaarden.

Daarom vindt op 25 maart de opruimactie Schone Maas plaats, langs Bergse Maas, Afgedamde Maas en Merwede. Waterschap Rivierenland steunt het initiatief van het IVN. Opruimacties vinden plaats langs de gehele Maas in Brabant en Limburg. Begin maart vond de actie plaats in Nationaal Park de Biesbosch. Het IVN onderzoekt wat er wordt aangetroffen. Dit grootschalige oeverafvalonderzoek moet leiden tot preventieve maatregelen.

Op zaterdag 25 maart vindt de opruimactie Schone Maas plaats langs de Bergse Maas, Afgedamde Maas en Merwede. Vrijwilligers en bewoners, dorpsraden, watersportverenigingen en weidevogelgroepen gaan op pad om zwerfvuil op te ruimen.