Jubilarissen bij Historische Vereniging Werkendam

WERKENDAM – Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. op woensdag 15 maart, konden maar liefst 38 leden hun 25-jarig lidmaatschap vieren.

Zeventien leden waren aanwezig om hun unieke, speciaal voor de vereniging ontworpen speldje, in ontvangst te nemen. De vereniging is blij met zulke trouwe en betrokken leden. Ook werd tijdens de vergadering na 10 jaar afscheid genomen van bestuurslid Thera van den Heuvel en werd de herziene uitgave van het boekje ‘Werkendams dialect in woorden en spreekwijzen’ gepresenteerd.

Na de ledenvergadering hield erelid Valentine Wikaart een lezing over Werkendammers bij de VOC met speciale aandacht voor beroemde streekgenoot Hendrick Hamel.