Besluit over bouwroute nieuwbouw Mollenburg

GORINCHEM – Deze zomer start de bouw van de eerste woningen van ‘De Tuinen van Mollenburg’. Er wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd in een oud-Hollandse architectuurstijl. Een mooie aanwinst voor de wijk en de stad.

Het bouwen gaat gepaard met bouwverkeer. Om overlast voor omwonenden en overig verkeer zoveel mogelijk te beperken, heeft de gemeente verschillende bouwroutes onderzocht. Hieruit blijkt dat een bouwweg langs de Dokter Schoyerstraat de kortste en meest veilige route is. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen zo veilig mogelijk aan het verkeer kan blijven deelnemen. Daarom wordt er een bouwweg aangelegd naast de bestaande weg. De gemeente waarborgt op deze manier de veiligheid van veel fietsende scholieren door Stalkaarsen. Daarnaast heeft de aparte bouwweg als voordeel dat omwonenden dichtbij huis kunnen blijven parkeren. Tussen de bouwweg en de Dokter Schoyerstraat wordt ter afscherming een groene haag aangelegd.

Volgens de planning worden de huizen gebouwd in een periode van vier jaar. Het bouwverkeer kent afwisselende periodes met zwaar en minder zwaar verkeer. Er vindt ’s nachts en in het weekend geen bouwverkeer plaats. Uiteraard spannen de gemeente en de aannemer er zich voor in om overlast zoveel mogelijk te beperken. Voor het aanleggen van de bouwweg is de gemeente genoodzaakt om bomen te kappen. Dit doet de gemeente niet zomaar. Aan de noordkant van de bouwweg worden zoveel mogelijk bomen bespaard. De gemeente onderzoekt nog welke bomen dit zijn. De bomen zullen op z’n vroegst in mei 2017 gekapt worden. Voor het kappen van de bomen wordt een kapvergunning aangevraagd. Hier kunnen omwonenden bezwaar tegen indienen. Als de bouw gereed is, worden er bomen terug geplant.