Onderzoek naar fietskwaliteit Gorinchem

GORINCHEM – Om te kijken hoe het fietsen in Gorinchem veiliger en aantrekkelijker kan worden gemaakt, laat de gemeente in maart onderzoek doen naar de fietskwaliteit in Gorinchem.

Adviesbureau Tibs brengt samen met onderzoeksbureau SOAB onder andere de waardering van de fietsroutes en het fietsparkeren in de binnenstad in beeld. Tijdens het onderzoek wordt fietsers gevraagd om een online vragenlijst in te vullen. De resultaten worden in mei gepresenteerd aan het college. Op donderdagavond 16 maart en zaterdag 18 maart worden in de binnenstad zadelhoesjes op geparkeerde fietsen aangebracht. Op deze zadelhoesjes staat een link naar een enquête op internet. Op zaterdag 18 maart worden ook de capaciteit van het aantal fietsparkeervoorzieningen en het aantal geparkeerde fietsen in het centrum van Gorinchem geteld.

Op dinsdag 21 maart worden tijdens de ochtendspits op vier fietsroutes flyers uitgedeeld aan passerende fietsers. Ook op de flyers staat een link naar de enquête op internet. Op genoemde locaties wordt tevens het aantal fietsers geteld. Het tellen gebeurt om de fietsersstromen door Gorinchem en de omvang daarvan in beeld te krijgen.