Cameratoezicht op de Tol blijft

WERKENDAM – Het college van B&W van Werkendam heeft besloten dat het cameratoezicht op de Tol-West in Werkendam met vijf jaar wordt verlengd. De pilot in 2016 geeft hier voldoende aanleiding voor.

De preventieve werking die uitgaat van camera’s lijkt op deze locatie te werken. De pilotperiode heeft 6 maanden geduurd. In deze periode heeft de gemeente vier keer opdracht gegeven om de camerabeelden veilig te laten stellen. Het is belangrijk dat gedupeerden naast het doen van aangifte bij de politie, van de inbraak of diefstal, ook melding maken bij de gemeente. De gemeente is opdrachtgever om de camerabeelden veilig te laten stellen. Uiteindelijk bepaalt het Openbaar Ministerie of de camerabeelden mogen worden uitgelezen door de politie in het kader van het opsporingsonderzoek. Het OM heeft aangegeven het cameratoezicht een preventieve werking moet hebben en niet direct gezien moet worden als opsporingsmiddel.

De kosten van het cameratoezicht komen ongeveer op €3.500,- per jaar, mede afhankelijk van het aantal keer dat de beelden worden uitgelezen. Het plaatsen en uitlezen van camera’s is in Nederland aan strenge wetgeving verbonden. Eén van de voorwaarden is dat de gemeente moet voldoen aan het proportionaliteitsbeginsel. In de praktijk betekent dat dat er voldoende criminaliteit moet zijn dat het plaatsen van camera’s rechtvaardigt.