College Werkendam wil beide zwembaden openhouden

WERKENDAM – ‘Beide zwembaden blijven open met besparingen’, dat is het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders doet aan de gemeenteraad van Werkendam.

Het College van B&W Werkendam wil de zwembaden Werkina en Bijtelskil ook na 2019 openhouden. Met medewerking van de zwembaden moet een besparing van € 145.000,- haalbaar zijn. Het onafhankelijk onderzoeksbureau Drijver en partners berekende eerder dat een bedrag van € 177.000,- realistisch is. Werkina en Bijtelskil komen uit op een besparing van € 145.000,-. Het college vindt dit voorgestelde bedrag acceptabel en wil dit bedrag met ingang van 1 januari 2019 besparen op de zwembaden.

De jaarlijkse exploitatie- en onderhoudskosten bedragen € 607.000,-. Op 10 november 2015 besloot de gemeenteraad dat met ingang van 1 januari 2019 een bezuiniging van € 250.000,- doorgevoerd moet worden. Het college stelt voor om de bij dit voorstel ontbrekende € 105.000,- te dekken vanuit het positief begrotingssaldo als gevolg van het voorstel Integraal Huisvestingsplan. Voor de zwembadbesturen was het geen gemakkelijke opgave om te komen tot een gedragen bezuinigingsvoorstel. Echter, zij hebben dit toch gerealiseerd. Het bestuur van Werkina denkt dat een besparing van € 85.000,- realistisch is. Het bestuur van Bijtelskil geeft nadrukkelijk aan liever helemaal geen bezuiniging te zien. Onder voorbehoud willen zij wel proberen een besparing van € 60.000,- te realiseren. Beide zwembaden benadrukken dat besparingen consequenties voor de gebruikers met zich mee kunnen brengen. Zo zouden de bezuinigingen kunnen lijden tot een dalende abonnementenverkoop.