Burgemeesters ontvangen rapport Vitaal Altena

ALTENA – Dinsdag 28 februari ontvingen de 3 burgemeesters van Altena, uit handen van Joan Wassink, directievoorzitter van Rabobank Altena, het rapport voor een Vitaal Altena.

In mei 2016 gaf Rabobank Altena de opdracht de vitaliteit van Altena te onderzoeken. Verschillende belanghebbenden uit het werkgebied zoals ondernemers, GGD, burgemeesters, scholen en zorginstellingen werden bevraagd. Daarnaast zijn tijdens bijeenkomsten met inwoners uit Altena de thema’s Duurzaamheid, Zorg & Welzijn, Wonen & Leefbaarheid, Werk, Innovatie en Onderwijs besproken. Op basis van de interviews, sessies en beschikbare cijfers is een vitaliteitsscan gemaakt. Het resultaat is een rapport met een 8-tal uitdagingen waar Altena in de toekomst voor komt te staan.

Uit het onderzoek blijkt dat de mensen in de regio ondernemend zijn en een hoog arbeidsmoraal hebben. Nieuwe bedrijvigheid is in de toekomst belangrijk voor de regio. De kansen hiervoor liggen in de nieuwe maakindustrie, bijvoorbeeld door gebruik van robots of 3D-printing, en groen ondernemerschap. Een ander punt dat Altena uniek maakt, is de hechte gemeenschap. Mensen kijken naar elkaar om en er is een hoog percentage mantelzorgers. Dat is belangrijk gezien de vergrijzing en de trend dat ouderen langer zelfstandig wonen. Uitdagingen liggen in het bieden van passend en toekomstgericht woningaanbod en passende zorg. Tot slot is Altena een regio waar de inwoners trots op mogen zijn. Een regio met een groen karakter, veel flora en fauna, de Biesbosch, samengevat een mooi natuur- en recreatiegebied. Deze trots mogen we meer uitdragen, vooral buiten Altena.