Weer een Ontmoetingscentrum in Wijkestein

WIJK EN AALBURG – Het was een succes, de eerste bijeenkomst van het Ontmoetingscentrum voor mensen met Dementie en Niet- Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten.

Deze vond plaats op 26 januari in Wijkestein. Burgemeester Naterop opende het Ontmoetingscentrum officieel met het aansnijden van een feestelijke taart. Na het officiële gedeelte was het een gemoedelijk samenzijn. Mensen raakten met elkaar aan de praat. Een steeds groter wordend groepje mensen speelden een gezelschapsspel. Anderen spraken met de aanwezige deskundigen. Zo zal het ook de komende bijeenkomsten gaan op donderdag 23 februari.

Het Ontmoetingscentrum is een laagdrempelige gelegenheid voor mensen met Dementie en NAH om elkaar te ontmoeten en als men wil activiteiten te ondernemen. Ook naaste familieleden of andere geïnteresseerden zijn welkom. Het Ontmoetingscentrum wordt georganiseerd door Zorgplein Maaswaarden, Thebe en Buurtzorg, Gemeente Aalburg en de huisartsen in Aalburg en is iedere laatste donderdag van de maand geopend van 15.00 tot 18.00 uur bij Zorgplein Maaswaarden, Locatie Wijkestein, Azaleastraat 26 in Wijk en Aalburg.