Start weidevogelbescherming in Altena

GIESSEN – Over een maand is het weer zo ver. In het Land van Heusden en Altena neemt weidevogelbescherming een grote vlucht, want de ontwikkelingen staan niet stil.

Daarom is de werkgroep opnieuw op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich aan willen sluiten bij de dames en heren die zich al jarenlang trouw inzetten. De regionale startavond is op dinsdagavond 7 maart in Fort Giessen en begint om 20.00 uur. Mannen of vrouwen die het komende voorjaar over vrije tijd beschikken en lekker buiten bezig willen zijn, zijn van harte welkom deze informatieve avond bij te wonen. De huidige groep die uit ongeveer 60 vrijwilligers bestaat werkt samen met Altenatuur, de VMB, ANV Altena Biesbosch en het Brabants Landschap. Gezamenlijk trekken de partijen op om de zoekgebieden uit te breiden om de overlevingskansen van weidevogelkuikens zo goed mogelijk te waarborgen. Meer dan honderd boeren verlenen hun medewerking.

Weidevogelbescherming, een echte lenteactiviteit, vindt plaats tussen half maart en half juni. Vrijwilligers zoeken verdeeld in een aantal loopgroepen op akkers en weilanden naar nesten van kievit, scholekster, grutto wulp en tureluur, in principe gedurende één of twee dagdelen per week. Het is naast een nuttige, ook een heel gezellige bezigheid. De zoektocht naar een nest is sowieso spannend en veel mensen ervaren het vinden van ‘je eerste nest’ als een onvergetelijke kick. Voor nieuwe vrijwilligers wordt in samenwerking met het Brabants Landschap speciale cursussen georganiseerd op de maandag avonden 13 en 27 maart in Fort Giessen. Tijdens de cursus komen weidevogels, hun levenswijze, het landbouwbedrijf en de werkzaamheden van de boer aan bod. Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden kan door een mail te sturen naar Altenatuur@gmail.com onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.