Voorjaarstelling Patrijs met nieuwe methode

GIESSEN – Het Interreg-project PARTRIDGE is inmiddels in volle gang. De zoogdiertelling is zelfs al afgerond, het ideaal beheerplan is gemaakt, de ANV is de boeren en andere bewoners aan het bezoeken voor maatregelen.

En, de volgende actie wordt voorbereid: namelijk de voorjaarstelling van het icoon binnen het project, de patrijs. Langs vaste routes wordt een uur voor zonsopkomst of een uur na zonsondergang het geluid van een roepend mannetje afgespeeld. Dit moet gebeuren vanaf midden februari en voor april, omdat dan de mannetjes het meest actief zijn met het bepalen van hun territorium. In groepjes van 2 personen worden er tegelijkertijd 5 transecten afgelopen om het geluid van de patrijs af te spelen, waarbij alle reagerende patrijzen op kaart genoteerd worden. Het is erg spannend wat dit zal opleveren.

Deze methode wordt uitgevoerd in alle demonstratiegebieden en de referentiegebieden van Nederland, België, Duitsland, Engeland en Schotland zodat goede vergelijkingen kunnen worden gemaakt. Alleen door dit de komende jaren te herhalen kan men aantonen of de PARTRIDGE-aanpak werkt. Want, binnen 4 jaar wil Brabants Landschap samen met Vogelbescherming Nederland, ANV Altena-Biesbosch, NBV Altenatuur, WBE Land van Altena en Vogelbescherming Nederland laten zien dat er wel degelijk plaats is voor natuur op boerenland.

Vanuit Altenatuur wordt de telling gecoördineerd door de heren Henk van Diest en Henk Kraaijkamp. Op dit moment hebben zich 23 personen aangemeld om mee te helpen. Deze mensen hebben al een email ontvangen. Maar, vanwege het aantal bezoeken is men nog op zoek naar mensen met goede oren en die het leuk vinden om in de vroege ochtend of avond te helpen. Interesse? Stuur dan even een email naar henk@vandiest.info. Je wordt dan toegevoegd aan een datumprikker waarop je je beschikbaarheid kunt aangeven.