Onderzoek nieuwe techniek voor dijkversterking

REGIO – Donderdag 9 februari 2017 overhandigde Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat, subsidiebeschikkingen voor drie dijkversterkingen aan bestuurder Goos den Hartog van Waterschap Rivierenland.

Ook de beschikking voor onderzoek naar een nieuwe techniek voor dijkversterking werd overhandigd. De dijkversterkingen worden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma uitgevoerd door Waterschap Rivierenland. Binnen een van deze dijkversterkingen wordt nader onderzoek gedaan naar de veelbelovende nieuwe techniek Grofzand Barrière (GZB).

De GZB is een techniek voor het faalmechanisme ‘piping’. Bij piping kan de dijk bezwijken doordat water zand onder de dijk wegspoelt.Bij toepassing van de GZB worden er grove zandkorrels in de dijk aangebracht, die te zwaar zijn om door het water vervoerd te worden. Voor de techniek GZB is nog nader laboratorium onderzoek nodig, net als een praktijkbezwijkproef om de veiligheid aan te tonen. Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat vinden het inzetten van innovatieve technieken bij dijkversterkingen van groot belang. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.