Meedenken over minimabeleid

ALTENA – Gemeenten kennen verschillende regelingen die financiële ondersteuning bieden aan huishoudens met een laag inkomen. De drie gemeenten in het Land van Altena hadden vorig jaar het plan de regelingen van hun minimabeleid te evalueren.

Voordat er een voorstel met een concrete evaluatie en een plan van aanpak aan de cliëntenraden en daarna aan de colleges en gemeenteraden wordt voorgelegd, wil men eerst in een werkgroep met elkaar van gedachten wisselen. Men wil horen welke problemen er concreet spelen onder de huishoudens met een laag inkomen. Het plan is een werkgroep in te stellen die een paar keer bij elkaar komt. De bedoeling is dat er uit die bijeenkomsten suggesties en ideeën naar boven komen, die verwerkt worden in een uitvoeringsprogramma voor een nieuw beleid.

Op dit moment zoeken de gemeenten nog enkele mensen die willen deelnemen in de werkgroep. Bent u actief in een organisatie die te maken heeft met mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld de kerken? Of hebt u zelf een laag inkomen en hebt u concrete voorstellen om het beleid te verbeteren? Neem dan contact op. U kunt uw mail sturen naar ad.huijsman@werkendam.nl.