Ondertekenen participatieverklaring

GORINCHEM – Woensdagochtend hebben 12 Eritrese vergunninghouders een participatieverklaring ondertekend met wethouder Eva Dansen. Dit is de tweede groep vergunninghouders in Gorinchem die de participatieverklaring ondertekent.

De verklaring is sinds kort een landelijk verplicht onderdeel van de inburgering. Door de ondertekening wordt onderstreept dat de vergunninghouders het inburgeringstraject tot een goed einde hebben gebracht en tonen zij aan dat ze graag willen participeren in de Nederlandse samenleving. Tijdens een tweetal workshops hebben de vergunninghouders kennis gemaakt met de basisprincipes van de Nederlandse samenleving.

Met de ondertekening van de participatieverklaring ronden zij de workshops over de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie af. Deze workshops worden verzorgd door Stichting Vluchtelingenwerk, in opdracht van de gemeente. Bij de ondertekening van de participatieverklaring is kort feestelijk stilgestaan. Wethouder Eva Dansen was aanwezig om de groep Eritrese vergunninghouders welkom te heten en te feliciteren met een volgende stap naar zelfstandigheid.