Verkeerslabel 'Groen Licht' voor De Schat

WIJK EN AALBURG – Kinderdagverblijf De Schat uit Wijk en Aalburg heeft het verkeerslabel ‘Groen Licht’ behaald. Wethouder Pim Bouman heeft het verkeerslabel op 18 januari 2017 uitgereikt aan het kinderdagverblijf.

Het kinderdagverblijf ontvangt het label ‘Groen Licht’, omdat zij hebben laten zien dat ze de verkeersveiligheid en verkeerseducatie van jonge kinderen bevorderen. Het label ‘Groen Licht’ wordt alleen uitgereikt aan kinderdagverblijven die kunnen aantonen dat zij structureel en op hoog niveau voldoen aan veel aspecten van verkeerseducatie en -veiligheid. Kinderdagverblijf De Schat heeft de kinderen met verschillende verkeersthema’s geleerd wat wel en niet veilig is in het verkeer. Ook werd er aandacht besteed aan rood en groen bij een verkeerslicht en aan oversteken. Bovendien zijn ouders bewustgemaakt van hun rol in de verkeersopvoeding van kinderen.

De gemeente Aalburg zet in op verkeersveiligheid voor alle burgers en vergeet daarbij ook de jongste inwoners niet. Om veel ouders en jonge kinderen te bereiken, zijn peuterspeelzalen en kinderdagverblijven een belangrijke schakel.