Aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ

GORINCHEM – Rond 26 januari ontvangen de meeste inwoners en bedrijven van Gorinchem weer het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Op het biljet treft u ook een Waarde Onroerende Zaak (WOZ) beschikking aan.

Inlichtingen over de WOZ beschikking kunnen telefonisch worden verkregen via het WOZ informatienummer 0183-659399. Met vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen, het aanvragen van een formulier voor automatische incasso of kwijtschelding kan men terecht op het algemene telefoonnummer 140183.

Op www.gorinchem.nl/belastingen is meer informatie te vinden over de Wet WOZ. Daar vindt u ook informatie over wat u moet doen als u het niet eens met de beschikking en bezwaar wilt aantekenen. Dit kan telefonisch, via de website en schriftelijk.