Samenwerkende Gemeenten AWW naar Altena2019

ALTENA – In aanloop naar de fusie van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem, is besloten de werknaam te veranderen van ‘Samenwerkende Gemeenten Aalburg, Werkendam, Woudrichem’ naar ‘Altena2019′.

De nieuwe werknaam neemt een voorschot op de naam van de nieuwe gemeente zoals deze per 1 januari 2019 naar verwachting door de Eerste en Tweede Kamer wordt vastgesteld. De digitale fusiepagina’s van de gemeenten zijn binnenkort te vinden via www.altena2019.nl. Ook voor Twitter en Facebook wordt altena2019 gebruikt. Als de oude url wordt gebruikt, wordt de bezoeker automatisch doorverwezen.

De aanpassing van de digitale naamgegevens vindt zo snel als mogelijk is, plaats. De aanpassing van de naam heeft geen gevolgen voor de inhoud van de pagina’s. De werknaam Samenwerkende Gemeenten AWW is in 2011 vastgesteld om de destijds afgesproken ‘niet-vrijblijvende samenwerking’ in beeld vorm te geven. De aanpassing naar Altena2019 is een logisch gevolg van het ingezette fusietraject.